VÝSLEDKY SÚŤAŽE VODNÝ SVET – STARÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ V KOŠICIACH

Vodný svet živočíchov – vysunuté pracovisko košickej ZOO bude súčasťou rekonštruovanej budovy Starej krytej plavárne.

Okrem toho víťazný návrh rekonštrukcie budovy zachováva aj jej pôvodnú funkciu vodného sveta ľudí a plynule ich vzájomne prepája. Cieľom súťaže bolo nájsť projekt rekonštrukcie budovy plavárne, ktorý zachráni jej jedinečnú architektúru a zároveň ju premení na moderný Vodný svet, ktorý budú s obľubou navštevovať nielen Košičania, ale aj návštevníci z okolia.

Architektonická súťaž Vodný svet – Stará krytá plaváreň, ktorá bola vypísaná 22.11.2010 už pozná svojho víťaza. Stal sa ním kolektív autorov Ing. arch. Juraj Furdík, PhD., Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD., Ing. arch. Peter Lovich, PhD., Ing. arch. Kristína Šťastná z firmy Banské projekty Bratislava, s.r.o.

PREHĽAD VŠETKÝCH SÚŤAŽNÝCH NÁVRHOV

V termíne do 11. 1. 2011 bolo odovzdaných 20 návrhov, z čoho 2 nesplnili formálne požiadavky o dodaní požadovaných dokladov podľa Zákona o verejnom obstarávaní. Porota, ktorá posudzovala návrhy sa tak zaoberala 18 návrhmi, ktoré splnili požadované podmienky. Z týchto návrhov boli udelené prvé tri miesta a ďalšie tri odmeny poroty, celkovo bolo teda odmenených nasledovných 6 návrhov:

1. cena – Banské projekty, s.r.o, Bratislava – návrh č.13

Ing. arch. Juraj Furdík, PhD., Ing. arch. Ivor Mečiar, ArtD., Ing. arch. Peter Lovich, PhD., Ing. arch. Kristína Šťastná

2. cena – KOPA s.r.o, Košice – návrh č.19

Ing, arch. Robert Kolla, doc.Ing. arch. Juraj Koban, Ing. arch. Štefan Pacák

3. cena – INCUBE, Martin – návrh č.14

Ing. arch. Martin Lepej, Ing. arch. Richard Murgaš, Ing. arch. Martin Pavlík

4. odmenenýnávrh č.1

Ing. arch. Marián Goč, Ing. arch. Anna Gočová, Ing. arch. Dávid Goč, Ing. arch. Lucia Gočová, Ružomberok

5. odmenený – projekt:or, s.r.o, Modra – návrh č.17

Ing. arch. Daniel Bartoš, Ing. arch. Boris Kocúr, Ing. Ondrej Klučár

6. odmenený – STOA architekti, s.r.o, Prešov a Ing. arch. Martin Marušinec , Poprad – návrh č.11

V najbližších týždňoch sa pripravuje vernisáž výstavy všetkých súťažných návrhov.