Výstava Architekti Zbuškovci – vernisáž

Milí priatelia architektúry,

      dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozval na vernisáž výstavy, ktorá je venovaná životu a dielu košických architektov Zbuškovcov (otca Ferdinanda st. 1918 – 1995 a syna Ferdinanda Ivana 1944 – 1996), ktorú otvoria v Galérii SAS, Bratislava, Panská 15 prezident SAS Ing. arch. Juraj Hermann a prof. Ing. arch. akad. arch. Ivan Petelen 21. marca 2018 o 16.00 hod. Na výstave bude predstavená aj kniha venovaná pamiatke týchto architektov.

      Príďte na stretnutie pri dobrej architektúre, kde Vás okrem stretnutia s priateľmi a kolegami čaká aj čaša tokajského vina…
Teší sa na Vás

Peter Pásztor, autor monografie a kurátor výstavy

  Pozvánka (2,0 MB, 195 hits)