Výstava súťažných návrhov Ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže LUNÍK IX – Bratislava

Archimera o. z., design factory, o. z. a Mesto Košice si Vás dovoľujú pozvať na reinštaláciu výstavy súťažných návrhov Ideovej urbanisticko-architektonickej súťaže Luník IX v Bratislave.

Súťaž, ktorá prebehla začiatkom roku 2017, vzbudila záujem odbornej i laickej verejnosti o problematiku mestskej časti Luník IX, ako aj spoločenských implikácií, ktoré táto téma so sebou nesie. Považujeme za dôležité tento záujem ďalej živiť a preto nám záleží na reinštalácii výstavy návrhov aj v Bratislave. Zámerom výstavy je predstaviť súťažné návrhy bratislavskému publiku, ale aj ďalej rozvíjať diskusiu o budúcej podobe životného priestoru rómskych komunít na Slovensku. Luník IX je najväčšou a nesporne najznámejšou mestskou sociálne vylúčenou lokalitou a rozhovory o jej transformácii budú mať určujúci vplyv aj na ďalšie podobné miesta.

Košice vyhlásením súťaže preukázali odvahu vykročiť za dlhodobými a udržateľnými riešeniami a otvorenosť pre zapojenie architektov a širokej odbornej verejnosti. Veríme, že práve verejná diskusia môže pomôcť k pozitívnej zmene aj v tomto prostredí.

Súčasťou otvorenia výstavy 15. 3. 2018 o 18.00 hod. v design factory bude diskusia na tému Ako môže architektúra pomôcť riešiť spoločenské problémy, práve na príklade uskutočnenej súťaže. Pozvanými hosťami do diskusie sú pán Ing. arch. Martin Jerguš ako zástupca ÚHA, Oto Nováček za víťazný tím a Juraj Kuruc z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Moderovať bude kurátor výstavy Michal Sládek.

Hudobnými hosťami podujatia budú violončelista Jozef Lupták a Boris Lenko – akordeón.

Výstava bude sprístupnená od 15.3. do 30.3.2018 po-pi 9:00-18:00 a so-ne 10:00-19:00. Vstup voľný.