Výstava “Tradičná moderna na Slovensku”

Spolok architektov Slovenska a Katedra architektúry SvF STU

pozývajú na výstavu

Tradičná moderna na Slovensku
Architekti Franz Wimmer a Endre Szönyi

v utorok, 12. 3. 2018 o 16:00 h
Galéria architektúry SAS, Balassov palác, Panská 15, Bratislava

kurátorka výstavy: Ing. arch. Eva Borecká, PhD.
spolupráca: Ing. Filip Bránický, Mgr. art. Pavol Pilař, Art. D.

Výstava potrvá do 29.3.2019
Otvorené denne okrem soboty a nedele 11:00 – 17:00 h.