VZ SKA 2015

Dňa 23. mája 2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta č. 9 v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

 

Všetky podrobné informácie o výsledku VZ si môžete prečítať TU.