Valné zhromaždenie 2021

XXI. Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov 2021

dňa 19. júna 2021 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19 v Bratislave.

Dovoľujeme si Vás informovať o výsledkoch volieb do orgánov Slovenskej komory architektov, prerokovaných a schválených materiáloch VZ.

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SKA:

PREDSTAVENSTVO SKA (2021 – 2023)

 1. Ing. arch. Iľja SKOČEK – predseda
 2. Ing. arch. Kornel KOBÁK – 1. podpredseda
 3. Mgr. arch. Nora VRANOVÁ – podpredsedníčka
 4. Ing. arch. Matej GRÉBERT – člen predstavenstva
 5. Ing. Eugen GULDAN, PhD. – člen predstavenstva
 6. Ing. arch. Martin KUSÝ – člen predstavenstva
 7. Ing. arch. Imrich PLEIDEL – člen predstavenstva
 8. Ing. Ing. arch. Anton REITZNER – člen predstavenstva
 9. Ing. arch. Tomáš SOBOTA – člen predstavenstva
 10. Ing. arch. Juraj ŠUJAN – člen predstavenstva
 11. Ing. arch. Rudolf ŽÁKOVSKÝ – člen predstavenstva

DISCIPLINÁRNA KOMISIA (2021 – 2023)

 1. Ing. arch. Ľudmila HOLÍKOVÁ – členka disciplinárnej komisie
 2. Ing. arch. Alan KRAJČÍR – člen disciplinárnej komisie
 3. Ing. arch. Andrea MACEJKOVÁ – členka disciplinárnej komisie 
 4. Ing. arch. Pavol MRÁZEK – člen disciplinárnej komisie
 5. Ing. Peter PASEČNÝ – člen disciplinárnej komisie
 6. Ing. arch. Martin PAVELEK – člen disciplinárnej komisie
 7. Ing. arch. Ľudmila SAUDREAU – členka disciplinárnej komisie
 8. doc. Ing. arch. Branislav SOMORA, PhD. – člen disciplinárnej komisie
 9. Ing. arch. Pavel SUCHÁNEK – člen disciplinárnej komisie
 10. Ing. arch. Lucia TRAJTEROVÁ – členka disciplinárnej komisie
 11. Akad. arch. Dušan VOŠTENÁK – člen disciplinárnej komisie
 12. Ing. arch. Tibor ZELENICKÝ – člen disciplinárnej komisie

 

 1. JUDr. Juraj BABIŠ – právnik
 2. JUDr. Katarína HAŠČÁKOVÁ – právnička
 3. JUDr. David SOUKENÍK – právnik

 

PREROKOVANÉ MATERIÁLY:

 

  Správa o činnosti Predstavenstva SKA 2019-2020 (6,6 MB, 302 hits)

 

SCHVÁLENÉ MATERIÁLY:

 

  Návrh zmeny Disciplinárneho poriadku SKA (44,9 KB, 376 hits)

  Návrh zmeny Volebného poriadku Slovenskej komory architektov (69,9 KB, 1 376 hits)

  Overená účtovná závierka za roky 2019 - 2021 (1,2 MB, 252 hits)

  Návrh rozpočtu na r. 2021-2022 (150,8 KB, 285 hits)