Webinár „AKO (S)PRÁVNE NA COVID?“

 

Slovenská komora architektov si Vás dovoľuje pozvať na webinár AKO (S)PRÁVNE NA COVID-19? ktorý bude zameraný na právne poradenstvo pre architektov – členov SKA v oblasti využitia opatrení vlády SR na zmiernenie dopadov krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19.

Live-stream sa uskutoční dňa 20. mája 2020 od 15.00 hod.

Prednášajúcim bude náš spolupracujúci právnik JUDr. Juraj Babiš. Cestou prípadových štúdií zameraných na rôzne formy fungovania architektonických ateliérov odprezentuje vhodné možnosti využitia vládnych opatrení. Počas celého seminára bude možné klásť prednášajúcemu otázky k téme cez SLI.DO. Na záver podujatia bude priestor na diskusiu.

Seminár je prístupný len členom SKA bez poplatku a je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu A s počtom kreditov 20.

V prípade záujmu o podujatie Vás žiadame o vyplnenie a zaslanie prihlášky (v prílohe) do 19. mája 2020 na e-mail: komarch@komarch.sk.
Prístupové údaje na prihlásenie sa do webinára Vám zašleme e-mailom.

Verím, že tento webinár môže byť jedným z účinných nástrojov na prekonanie súčasnej krízy.

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka výboru pre profesijné vzdelávanie architektov

  Prihláška (1,1 MB, 165 hits)