Webinár: Nástroje dobrého obstarávania – súťaže návrhov

Dávame do pozornosti webinár zameraný na pomoc samosprávam pre oblasť verejného obstarávania prostredníctvom súťaží návrhov. Rozmanité zloženie hostí je zárukou toho, že o informácie ale aj praktické rady a skúsenosti nebude núdza. Webinár sa uskutoční už najbližší piatok 17. júla o 10:00.

Disktujúcimi budú:

  • Ondrej Čurilla, vedúci advokát špecializujúci sa verejné obstarávanie, hlavne obstarávanie komplexných plnení či obstarávanie koncepčnými postupmi. V rámci svojej praxe sa zúčastnil realizácie rady pilotných projektov a aplikoval radu nástrojov efektívneho verejného obstarávania ako sú prípravné trhové konzultácie, hodnotenie kvality vrátane modelu BVA, spoločensky zodpovedné obstarávanie, horizontálna a cezhraničná spolupráca (verejných) obstarávateľov, zavedenie kvalifikačného systému dodávateľov atď.
  • Kamila Kulhánková, senior advokátka so zameraním na verejný sektor, s unikátnou expertízou v oblasti dotácií a súťaží návrhov. V rámci svojej praxe v oblasti architektonických súťaží o návrh sa zúčastnila prípravy a organizácie súťaže na železničnú stanicu, administratívnu budovu krajskú nemocnicu či budovu univerzity.
  • Miroslav Vodák, architekt, člen platformy CBArchitektura a predseda Komisie pre architektúru a územné plánovanie mesta České Budějovice. V rámci svojej profesnej praxe sa venuje propagácii architektúry verejných stavieb a verejného priestoru a organizácii architektonických súťaží.
  • Ján Kapec, senior advokát so zameraním najmä na verejné obstarávanie, PPP projekty, právo stavebné a právo nehnuteľností, súdne spory a správne právo. Podieľal sa na mnohých významných verejnoprávnych a PPP projektoch realizovaných na Slovensku a v tejto oblasti sa venuje tiež prednáškovej a publikačnej činnosti.
  • Martin Zaiček, samostatný odborný referent pre architektonické súťaže v Slovenskej komore architektov, zodpovedá za komunikáciu s vyhlasovateľmi architektonických súťaží a za konzultácie k nim

Kedy a kde?

  • v piatok 17. júla 2020
  • od 10:00 do 11:00 hod.
  • webinár sa uskutoční ONLINE (najneskôr 24 hodín pred začiatkom webinára dostanete na mail všetky potrebné inštrukcie)

https://www.grantexpert.sk/webinar-nastroje-dobreho-obstaravania/

Za koľko?

  • webinár bude ZDARMA