Webinár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (14/09)

Pre záujemcov o vykonanie autorizačnej skúšky sme pripravili ďalší zo seminárov, ktorý sa uskutoční opäť online. Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok.

Webinár sa uskutoční dňa 14. septembra 2021.

Aký je program a ako sa prihlásiť?

Seminár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky