Webinár RenovActive (29.10.)

Dávame do pozornosti webinár, ktorý prináša informácie na tému obnovy domov. Online podujatie sa uskutoční 29. 10. 2020 od 9.00 hod.

PROGRAM
9.00 – 10.35 → UDRŽATEĽNOSŤ BUDOV AKO SÚČASŤ EKONOMICKEJ OBNOVY

Norbert Kurilla – poradca prezidentky Slovenskej republiky pre oblasť životného prostredia
Európsky Green Deal: Aké kroky podnikajú krajiny smerom ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu

Ingrid Reumert – viceprezidentka, globálna komunikácia, udržateľnosť a public affairs
Trvalá udržateľnosť pred a po 2020

Lone Feifer – Riaditeľka udržateľnosti a architektúry vo VELUX Group
Udržateľnosť v rezidenčnej architektúre

Klára Bukolská – architektka, VELUX
Koncept obnovy na moderné, zdravé a cenovo dostupné udržateľné bývanie

Martin Doršic – architekt v Ddak studio
RenovActive – architektúra

Richard Paksi – Analyst at Buildings For the Future
Energetická účinnosť a udržateľnosť budov ako súčasť hospodárskeho oživenia

10.35 → PRESTÁVKA

10.45 – 13.15 → O PROJEKTE RENOVACTIVE

Rodina Hučkovcov
Naše prvé mesiace v RenovActive

Martin Doršic
Technické a technologické riešenie budovy

Dušan Petráš– Slovenská technická univerzita v Bratislave
Rozdiely v spotrebe energií a investičných nákladoch pri rôznych variantoch RenovActive

Klára Bukolská a Martin Masár
Ako zabezpečiť dobrú vnútornú klímu a kvalitu stavby pri obnove štvorcového domu

Zsolt Szabo – obchodný riaditeľ, VELUX
Od prototypu k stereotypu

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov, ako podujatie typu C s počtom kreditov 5.
Viac informácií a registrácia: https://renovactive.sk/renovactive-online-event-registration.