WEBINÁRE / Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy (…)

Dovoľujeme si vám oznámiť, že na základe zhoršenej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 a zverejnenej prognózy Ministerstva zdravotníctva SR sa Karpatský rozvojový inštitút (KRI) rozhodol aktuálne nerealizovať prezenčný odborno-diskusný seminár Uvedomelí urbanisti a architekti na čele procesu adaptácie na zmenu klímy v mestách SR, ktorý sa mal konať 5.-6.10.2020 v Žiline a nahradiť ho dvomi online odbornými webinármi.

Webináre sa budú konať utorok 6.10.2020 a utorok 13.10.2020 v doobedných hodinách. Webináre budú trvať približne dve hodiny a odznejú na nich odborné prezentácie o problematike územného plánovania a urbanizmu v kontexte zmeny klímy v podmienkach slovenských miest s možnosťou vzájomnej diskusie.

Bližšie informácie o programe webinárov, presnom čase konania, spôsobe pripojenia a pod. zašle KRI všetkým, ktorí prejavili záujem o na pôvodný seminár. Informácie budú taktiež zverejnené na webe KRI (www.kri.sk) ako aj na FB stránke KRI (https://www.facebook.com/karpatskyrozvojovyinstitut).

Karpatský rozvojový inštitút však aj naďalej ráta s realizáciou aj prezenčného odborno-diskusného seminára v najbližších mesiacoch, po stabilizovaní epidemiologickej situácie v SR. Seminár bude nadväzovať na realizované webináre a ponúkne detailnejší výklad k jednotlivým témam, príklady možných riešení a opatrení, ako aj väčší priestor pre spoločnú diskusiu účastníkov a prednášajúcich. O novom termíne vás budeme včas informovať.