Workshop „Integrované plánovanie a projektovanie budov“

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) si Vás dovoľuje pozvať na workshop
organizovaný v súvislosti s realizáciou projektu MaTrID (Integrované plánovanie a projektovanie
a transformácia trhu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie)

  Pozvánka (142,9 KiB, 388 hits)

  Program (175,0 KiB, 454 hits)

  WP2_ID_process_guideline_SK.pdf (1,3 MiB, 477 hits)