Workshop „Integrované plánovanie a projektovanie budov“

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) si Vás dovoľuje pozvať na workshop
organizovaný v súvislosti s realizáciou projektu MaTrID (Integrované plánovanie a projektovanie
a transformácia trhu pre budovy s takmer nulovou potrebou energie)

  Pozvánka (142,9 KB, 433 hits)

  Program (175,0 KB, 516 hits)

  WP2_ID_process_guideline_SK.pdf (1,3 MB, 517 hits)