Záhradnícke fórum 2016

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje odborný seminár Záhradnícke fórum 2016 v termíne 10. – 11.2.2016 v Nitre. Podujatie je zamerané na tvorbu a ochranu krajiny a krajinnej architektúry. Zároveň sa však venuje aj problematike krajinnej architektúry v spojitosti na architektúru ako takú. Prezentované budú kvalitné projekty a realizácie popredných architektov z viacerých krajín (Slovensko, Poľsko, Česko, Maďarsko a pod.).

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA (typ B s počtom kreditov 10).

  Prihláška (55,0 KB, 280 hits)

  Program (296,1 KB, 379 hits)