Záhradnícke Fórum 2020 – profesijné vzdelávanie

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu v spolupráci so Slovenskou komorou architektov, Vás srdečne pozývajú na 9. ročník dvojdňovej odbornej konferencie, ktorej cieľom je diskusia o navrhovaní verejných priestorov.

ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2020
12. – 13. februára 2020, PKO Nitra, Ul. Janka Kráľa 4, Nitra

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu B s počtom kreditov 10.

Viac informácií TU:

Program