ZÁHRADNÍCKE FÓRUM – NITRA 2013

Vážení kolegovia,
dovoľujeme si Vás pozvať v dňoch 13-14. februára na druhý ročník odbornej dvojdňovej konferencie  “ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2013”, ktorý sa bude konať v Nitre v priestoroch PKO.

V minulom roku sa ho zúčastnilo vyše 300 účastníkov: projektantov, urbanistov, pedagógov, realizátorov, pestovateľov a predajcov, zástupcov správ mestskej zelene, pracovníkov ochrany životného prostredia, študentov a zástupcov ďalších príbuzných profesií. Táto akcia ponúka nielen načerpanie nových znalostí a vedomostí formou odborných prednášok, ale aj možnosť diskusie, konfrontácie názorov, výmenu skúseností a v neposlednom rade sa stalo Záhradnícke fórum vďaka sprievodnému programu tiež spoločenskou udalosťou.

Organizátorom a odborným garantom stretnutia je Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu  –  občianske združenie. Spoločnosť je nezávislým, nepolitickým občianskym združením, založeným a zaregistrovaným od roku 1994.

Aktívnymi členmi tohto združenia (členmi správnej rady) sú aj autorizovaní krajinní architekti, ktorí by radi týmto pozvali všetkých záujemcov, a tak rozšírili možnosti spolupráce, oboznámili kolegov s dielami krajinných architektov a vzájomnou spoluprácou v rámci profesie.

Prednášajúcimi sú slovenskí odborní pracovníci, pedagógovia, projektanti, realizátori ako aj kolegovia z Maďarska a Čiech.

Termín prihlásenia je do 30.1.2013. V prípade Vášho záujmu, Vás poprosíme, aby ste vyplnenú priloženú prihlášku zaslali na adresu organizátora (kancelaria@szkt.sk).

Tešíme sa na Vašu účasť.
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu

  Program - FORUM NR 02-2013 (140,7 KB, 823 hits)

  Prihláška - FORUM NR 02-2013 (22,0 KB, 621 hits)