Zapojte sa aj vy do celoeurópskej súťaže o ceny Nového európskeho Bauhausu!

Európska komisia vyhlásila súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Ide o ocenenia dvoch druhov inovatívnych riešení: už zrealizované projekty alebo nové idey.

Nový európsky Bauhaus (NEB) je iniciatíva zameraná na zlepšenie nášho spolužitia v krajšom a trvalo udržateľnom prostredí. Má plnú politickú podporu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Bližšie vysvetlenie čo je to Nový európsky Bauhaus (NEB) a ako je prepojený na ostatné programy či iniciatívy EÚ nájdete v odpovediach na často kladené otázky tu: https://europa.eu/new-european-bauhaus/frequently-asked-questions_sk

Výnimočnosť iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB) spočíva aj v novom prístupe, keď Európska komisia neprichádza s návrhmi či s legislatívnymi smernicami, ale je otvorená aj vašim návrhom a skúsenostiam iných: https://europa.eu/new-european-bauhaus/co-design/new-european-bauhaus-share-your-voice_sk

V etape hľadania spoločných postupov a odporúčaní sa iniciatíva NEB obracia na verejnosť celej Európskej únie v snahe spublikovať čo najviac inšpiratívnych riešení a nápadov. Prihlasovať ich môžu nielen orgány štátnej a verejnej správy, inštitúcie, súkromné firmy či združenia, ale aj jednotlivci priamo cez link:

https://europa.eu/new-european-bauhaus/2021-prizes_sk
https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

 

Ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB) budú udelené v desiatich kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:

 • už zrealizované projekty a príklady
 • nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

Kategórie:

 1. Techniky, materiály a postupy pre stavebníctvo a dizajn
 2. Výstavba v duchu cirkularity
 3. Riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody
 4. Regenerované mestské a vidiecke prostredie
 5. Produkty a životný štýl
 6. Zachované a transformované kultúrne dedičstvo
 7. Znovuobjavené miesta pre stretávanie sa a zdieľanie
 8. Mobilizácia umenia, kultúry a komunít
 9. Modulárne, adaptabilné a mobilné riešenia pre bývanie
 10. Interdisciplinárne modely vzdelávania

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/regiostars/docs/NEB-guide-for-applicants.pdf

 

Víťazi v každej z desiatich kategórií dostanú okrem veľkej publicity aj finančnú odmenu

 • za ocenený zrealizovaný príklad (projekt) vo výške 30.000 eur
 • za nové idey a koncepty nastupujúcich tvorcov vo výške 15.000 eur.

Keďže do súťaže sa prihlasuje priamo cez webstránku Európskej komisie, resp. Nového európskeho Bauhausu, prihlášky musia byť podávané v angličtine. Termín je do polnoci 31. mája 2021.

 

Prihláste váš zrealizovaný projekt alebo inovatívny nápad, ktorý zlepšuje kvalitu života či prostredia, v ktorom žijeme.

OTÁZKY A ODPOVEDE