Žilina – Námestie Andreja Hlinku

Verejná anonymná ideová architektonická súťaž návrhov s udelením cien

Mesto Žilina mesto-zilina-page-1.pngvyhlasuje ku dňu 20.06.2014 verejnú anonymnú jednokolovú ideovú architektonickú súťaž návrhov na riešenie Námestia Andreja Hlinku v Žiline ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.158/2006 Z. z. o súťažiach návrhov.

Predmetom súťaže je urbanisticko-architektonické riešenie Námestia A. Hlinku a jeho väzieb na ostatné priestory a zóny mesta.

Cieľom tejto ideovej architektonickej súťaže je získanie návrhov najvhodnejšieho využitia verejného priestranstva – námestia ako pobytového, zhromažďovacieho a tranzitného priestoru.

 

  Súťažné podmienky, Žilina – Námestie Andreja Hlinku (560,4 KB, 1 934 hits)

  Informačný list - Žilina – Námestie Andreja Hlinku (22,5 KB, 909 hits)