Získali sme ocenenie v Národnej cene za dizajn!

“Nový formát na spoznávanie architektúry (…) vhodné pre všetky vekové kategórie. Porotu zaujalo, že na veľmi malom priestore a s minimálnymi výrazovými prostriedkami sa novinám darí výstižne vysvetľovať základné princípy architektúry na príkladoch z jej histórie.”

Vo štvrtok večer 10.12.2020 sa udeľovali ocenenia Národnej ceny za dizajn a naše noviny PRIESTOR# porota neobišla a udelila im Špeciálne uznanie za inovatívny dizajn!

Máme veľkú radosť z tohto úspechu a autorkám Ivane Čobejovej a Ľubici Segečovej, ako aj ostatným víťazkám a víťazom a nominovaným NCD, srdečne blahoželáme!

Noviny sú (zatiaľ) dostupné u nás na úrade, alebo v obchodíku s lokálnym dizajnom Artattack v Novej Cvernovke v Bratislave: https://artattackshop.sk/product-brands/slovenska-komora-architektov/.

Osobne si ich rovnako môžete prezrieť v rámci výstavy Národnej ceny za dizajn v Slovenskom centre dizajnu v Bratislave (Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10), ktorá potrvá do konca januára 2021.

CE ZA AR na výstave dizajnu

Vydanie novín z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.