Zjednodušujeme úhradu členského

V snahe zefektívniť vzájomnú komunikáciu a celkovo proces úhrady členského príspevku na rok 2021, opätovne sme našim členom sprístupnili možnosť jeho zaplatenia platobnou kartou.

V informatívnom e-maile, ktorý sme vám adresovali dňa 5. februára 2021, sme vám zaslali návod a prehľad podkladov, pripojené cez aktívne linky.

Uvedený e-mail obsahuje:

V neposlednom rade uvádza odkaz na platobnú bránu Slovenskej komory architektov (Tatrabanka). Kliknutím naň sa objaví vaše meno a suma, ktorú je, podľa evidencie komory, potrebné uhradiť.

Pokiaľ nevyužijete možnosť platby kartou alebo si nie ste istí výškou príspevku, je možné si tento na našej kalkulačke vypočítať.

Pripomíname, že splatnosť príspevku je: 30. apríl 2021. Po tomto dátume sa všetky neuhradené, alebo čiastočne uhradené príspevky zvyšujú o 25% z plného základného príspevku.

 

(zdroj obrázka: planeat.sk)