ZRUŠENÁ SÚŤAŽ PARTIZÁNSKE

cancelledVážené kolegyne a kolegovia,
ako sme Vás informovali v newslettri SKAktuality č. 27/2014 z 28. novembra 2014 o vyhlásení súťaže návrhov „Ideová architektonická súťaž návrhov na realizáciu tržnice v Partizánskom“, Slovenská komora architektov listom predsedu vyhlasovateľovi, mestu Partizánske, upozornila na ustanovenia súťažných podmienok, ktoré vykazovali známky nesúladu s právnymi predpismi i pravidlami čestného súťaženia v zmysle všeobecne platných aj vnútrokomorových predpisov a požiadala primátora mesta Partizánske o zrušenie súťaže. Na našu žiadosť primátor mesta doc. PaedDr. Jozef Božik, PhD. reagoval kladne a súťaž zrušil s tým, že ak bude mesto Partizánske v budúcnosti pripravovať obdobné súťaže, radi využijú ponuku SKA na odbornú pomoc pri jej organizovaní.

S pozdravom

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov