Zrušenie DISKUSIE KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA

Vzhľadom na súčasnú situáciu a v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR  v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19, Slovenská komora architektov Vám oznamuje, že DISKUSIA KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRAktorá sa mala uskutočniť  Live-stream 17. septembra 2020 od 10.00 hod., sa z uvedeného dôvodu RUŠÍ.

Ďakujeme za pochopenie.