Aktuality KA

Predseda výboru pre krajinných architektov Slovenskej komory architektov, zaslal list primátorovi hlavného mesta SR Bratislavy ohľadom apelu na starostlivosť o zeleň v kritickom období.

  Otvorený list primátorovi hl. mesta SR Bratislavy (789,6 KB, 353 hits)


Konferencia  URBANSCAPES 2019 Ostrava je fórom pre diskusie a hľadania profesionálnych riešení, ako sa vysporiadať s dopadmi klimatických zmien na životné prostredie v mestách, s dôrazom na problematické urbánne územia. Účastníkmi bude odborná i laická verejnosť, politici i technici, akademici aj stavitelia, zvolení zástupcovia a investori, krajinní architekti, urbanisti, architekti i mestskí dizajnéri a ďalší z celej Európy.

  Pozvánka (368,4 KB, 323 hits)


  Program konferencie (1,3 MB, 328 hits)


Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu organizuje 6. ročník dvojdňovej odbornej konferencie Záhradnícke fórum 2017, ktorá sa uskutoční 15. – 16. 2. 2017 v Nitre.  Podujatie bolo zaradené do Sústavného vzdelávania architektov ako typ B s počtom kreditov 10.

Program


Dny zahradní a krajinářské tvorby 2016 v Luhačoviciach

luhacovice-dni-zelenej-infrastruktury_strana_1luhacovice-dni-zelenej-infrastruktury_strana_2

 


Pozvánka Viedeň 

  Záväzná prihláška (38,5 KB, 500 hits)


Odborný seminár – diskusné fórum

VÝRUBY DREVÍN

28.04. 2016 Zvolen

Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu Vás pozýva na odborný seminár: Ochrana drevín, povoľovanie výrubov, výpočet spoločenskej hodnoty, náhradné výsadby, výruby podľa osobitných predpisov, účastníci konaní, a pod. Pozvanie do diskusie  prijali kompetentní pracovníci Ministerstva ŽP, ŠOP SR, Inšpekcie ŽP. Viac informácii nájdete v priloženej pozvánke. Prihlásiť  sa môžete najneskôr do 25.4.2016 alebo do naplnenia kapacity konferenčnej miestnosti.

  Pozvánka (368,3 KB, 590 hits)

  Záväzná prihláška (37,0 KB, 0 hits)


IV. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine bol 12. apríla 2016 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, Technická Univerzita Zvolen, vyhlásený štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena). Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Podrobné informácie nájdete na: www.cenazakrajinu.sk


Seminar_KA

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov a za účasť získajú členovia komory 20 kreditov. Vašu účasť potvrďte do 12. marca 2016 na komarch@komarch.sk. Pre bližšie informácie kontaktujte úrad komory na tel. č. 02/5443 1080.

  Záväzná prihláška (52,5 KB, 71 hits)


„UDRŽATEĽNOSŤ A KRAJINNÁ ARCHITEKTÚRA – VIAC AKO DIZAJN!“

Chorvátska rada pre zelené budovy, Chorvátska asociácia krajinných architektov a Výbor pre krajinných architektov Chorvátskej komory architektov organizujú

20. sympózium zelených budov „Udržateľnosť a krajinná architektúra – viac ako dizajn!“

v stredu 13. mája 2015 v čase od 9:00 do 17:00 v Záhrebe.

Hlavným prednášajúcim bude čestný člen a bývalý prezident IFLA Europe, Nigel Thorne.

Registrujte sa mailom na info@gbccroatia.org .

  PROGRAM (281,5 KB, 0 hits)


Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu si Vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu “Záhradnícke fórum 2015”, ktorá sa uskutoční 17. – 18. februára 2015 v Nitrianskom PKO.

 

Program konferencie
Prihláška na konferenciuDny záhradní a krajinářské tvorby 2014

  Pozvanka_Dny_ZKT_2014.pdf (586,5 KB, 1 021 hits)


Historické parky a záhrady

  Parky-a-zahrady.pdf (2,2 MB, 942 hits)


BUDAPEST – súčasná záhradná a krajinná tvorba

 

  BUDAPEST.PDF (411,6 KB, 784 hits)

  Záväzná prihláška (37,0 KB, 717 hits)


Vyhlásenie Ceny ZUUPS 2014 – Cena za urbanizmus

  Cena ZUUPS 2014 (22,2 KB, 850 hits)

  Cena ZUUPS 2014 - štatút (36,8 KB, 712 hits)

  Prihláška do súťaže (53,5 KB, 834 hits)


ZÁHRADNÍCKE FÓRUM 2014 – PKO Nitra, 12. – 13. februára 2014

  Program.pdf (102,6 KB, 1 486 hits)