Návrh uznesenia zastupiteľstva samosprávy o postupe pre súťaže návrhov

Predstavenstvo SKA schválilo distribúciu publikácie “Súťaže návrhov 2019: architektúra, urbanizmus, krajina“. Prostredníctvom tohto prehľadu súťaží overených SKA v roku 2019, bude distribuovaný aj návrh deklaratívneho uznesenia pre slovenské samosprávy, ktoré upriamuje pozornosť procesov verejného obstarávania v oblasti architektonických služieb na súťaže návrhov.  

 

Návrh uznesenia zastupiteľstva samosprávy pre súťaž návrhov