Výbory

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov 12. júna 2019 a 18. septembra 2019 zriadilo na obdobie od júna 2019 do mája 2021 tieto výbory a pracovné skupiny:

Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie: 
Predseda:  Ing. arch. Rudolf Žákovský (BA)
Členovia:  Ing. arch. Ing. Robert Bakyta (BA)
Mgr. art. Vít Halada, ArtD. (BA)
Ing. arch. Martin Jančok (BA)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)
Ing. arch. Ondrej Marko (BA)
Ing. arch. Martin Pavelek (ZA)
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner (KE)
Ing. arch. Tomáš Sobota (BB)
Mgr. art. Aleš Šedivec (BA)
Ing. arch. Jozef Šoltés (BA)
Ing. Eva Wernerová (PN)
Výbor pre krajinných architektov:
Predseda: Ing. Eugen Guldan, PhD. (BA)
Členovia: Ing. Katarína Brojová (PB)
Ing.  Eugen Lipka (SE)
Ing. Michal Marcinov (BA)
Ing. Eva Sušková (GA)
Ing. Katarína Tomanová Porubčinová (PE)
Ing. Attila Tóth, PhD. (NZ)
Výbor pre profesijné vzdelávanie architektov:
Predseda: Mgr. arch. Nora Vranová (BA)
Členovia: Ing. arch. Michal Bogár (BA)
Ing. arch. Martin Kusý (BA)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (BA)
Výbor pre mediálne aktivity:
Predseda: Ing. arch. Matej Grébert (BA)
Členovia: Ing. arch. Martin Jančok (BA)
Ing. arch. Juraj Hantabal (BA)
Ing. arch. Pavol Paňák (BA)
Pracovná skupina pre prípravu legislatívy:
Vedúci: Ing. arch. Juraj Šujan  (BA)
Členovia: Ing. arch. Matej Grébert (BA)
Ing. arch. Kornel Kobák (BA)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)
Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)
Mgr. arch. Nora Vranová (BA)
Pracovná skupina pre udržateľnú architektúru:
Vedúci: Ing. arch. Martin Kusý (BA)
Členovia: Ing. arch. Juraj Hantabal (BA)
Ing. arch. Pavol Pokorný (BA)
prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (BA)
Pracovná skupina pre štandardy služieb architektov:
Vedúci: Ing. arch. Kornel Kobák (BA)
Členovia: Ing. arch. Ivan Masár (BA)
Ing. arch. Štefan Moravčík (BB)
Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)
Ing. arch. Matúš Repka (BA)
Pracovná skupina pre urbanizmus a územné plánovanie:
Vedúci: Ing. arch. Imrich Pleidel (SA) )
Členovia: Ing. arch. Eva Balašová (BA)
Ing. arch. Dana Drobniaková, PhD. (BA)
Ing. arch. Vladimír Jarabica (NR)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)
Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. (KE)
Agenda pre zahraničné vzťahy:
Zodpovedný: Ing. arch. Kornel Kobák (BA)
Agenda Architektonickej politiky Slovenska:
Zodpovedný: Ing. arch. Ivan Masár (BA)