Členské príspevky

Kalkulačka členských príspevkov na rok 2021

2021 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2021 AA a KA - účtovný doklad (93,5 KiB, 910 hits)

  Členské príspevky 2021 DC - účtovný doklad (224,6 KiB, 326 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2021 (98,7 KiB, 566 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (85,0 KiB, 243 hits)


2020 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2020 (109,4 KiB, 968 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (85,0 KiB, 301 hits)

  Členské príspevky 2020 AA a KA - skrátený účtovný doklad (379,8 KiB, 1 011 hits)

  Členské príspevky 2020 DČ - skrátený účtovný doklad (118,6 KiB, 435 hits)

  Účtovný doklad pre povinných členov SKA pre platbu príspevkov na činnosť orgánov komory realizovanú v období 1.5.2020 až 30.6.2020 (272,7 KiB, 1 011 hits)

  Účtovný doklad pre dobrovoľných členov SKA pre platbu príspevkov na činnosť orgánov komory realizovanú v období 1.5.2020 až 30.6.2020 (274,3 KiB, 270 hits)


2019 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 714 hits)

  Členské príspevky 2019 AA a KA - skrátený účtovný doklad (103,8 KiB, 819 hits)

  Členské príspevky 2019 DC - skrátený účtovný doklad (145,3 KiB, 365 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2019 (108,9 KiB, 580 hits)


2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 714 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KiB, 737 hits)

  Členské príspevky 2018 - AA a KA skratený účtovný doklad (285,7 KiB, 790 hits)

  Členské príspevky 2018 - DC skratený účtovný doklad (284,4 KiB, 424 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KiB, 1 094 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KiB, 513 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KiB, 685 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KiB, 714 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KiB, 672 hits)

  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KiB, 942 hits)

  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KiB, 479 hits)

  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KiB, 27 hits)

  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KiB, 53 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KiB, 609 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KiB, 1 235 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KiB, 584 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KiB, 959 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KiB, 894 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KiB, 769 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KiB, 1 369 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KiB, 951 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KiB, 843 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KiB, 1 194 hits)