Členské príspevky

Kalkulačka členských príspevkov na rok 2021

2021 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2021 AA a KA - účtovný doklad (93,5 KB, 977 hits)

  Členské príspevky 2021 DC - účtovný doklad (224,6 KB, 393 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2021 (98,7 KB, 627 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (85,0 KB, 305 hits)


2020 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2020 (109,4 KB, 1 027 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (85,0 KB, 369 hits)

  Členské príspevky 2020 AA a KA - skrátený účtovný doklad (379,8 KB, 1 068 hits)

  Členské príspevky 2020 DČ - skrátený účtovný doklad (118,6 KB, 499 hits)

  Účtovný doklad pre povinných členov SKA pre platbu príspevkov na činnosť orgánov komory realizovanú v období 1.5.2020 až 30.6.2020 (272,7 KB, 1 081 hits)

  Účtovný doklad pre dobrovoľných členov SKA pre platbu príspevkov na činnosť orgánov komory realizovanú v období 1.5.2020 až 30.6.2020 (274,3 KB, 340 hits)


2019 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KB, 781 hits)

  Členské príspevky 2019 AA a KA - skrátený účtovný doklad (103,8 KB, 886 hits)

  Členské príspevky 2019 DC - skrátený účtovný doklad (145,3 KB, 426 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenia členských príspevkov 2019 (108,9 KB, 642 hits)


2018 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KB, 781 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2018 (33,9 KB, 791 hits)

  Členské príspevky 2018 - AA a KA skratený účtovný doklad (285,7 KB, 857 hits)

  Členské príspevky 2018 - DC skratený účtovný doklad (284,4 KB, 479 hits)


2017 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2017 - AA a KA skratený účtovný doklad (281,1 KB, 1 174 hits)

  Členské príspevky 2017 - DC skratený účtovný doklad (279,2 KB, 578 hits)

  Príloha č. 1 - Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2017 (281,2 KB, 752 hits)

  Príloha č. 2 - Výňatok Štatútu SKA (195,0 KB, 781 hits)


2016 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  List predsedu k plateniu príspevkov (36,3 KB, 849 hits)

  Členské príspevky 2016 AA a KA skratený účtovný doklad (288,8 KB, 1 007 hits)

  Prílohač. 2 Výňatok Štatútu SKA 2016 (196,9 KB, 537 hits)

  Členské príspevky 2016 DC skratený účtovný doklad (287,0 KB, 27 hits)

  Príloha č. 1 Tabuľka platenie členských príspevkov na rok 2016 (287,4 KB, 53 hits)


2015 – Doklady k plateniu členských príspevkov

  Členské príspevky 2015 - dobrovoľní členovia - skrátený účtovný doklad (239,7 KB, 669 hits)

  Členské príspevky 2015 - povinní členovia - skrátený účtovný doklad (235,5 KB, 1 295 hits)

  Výňatok zo Štatútu SKA (134,1 KB, 643 hits)

  Tabuľka príspevkov na rok 2015 (212,8 KB, 1 018 hits)

  Čestné vyhlásenie 2015 (79,5 KB, 966 hits)


2014 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2014 - dobrovoľní členovia (246,7 KB, 831 hits)

  Členské príspevky 2014 - povinní členovia (252,6 KB, 1 428 hits)

  Čestné vyhlásenie 2014 (94,0 KB, 1 014 hits)


2013 – Skrátený účtovný doklad na platenie členských príspevkov

  Členské príspevky 2013 - dobrovoľní členovia (235,6 KB, 911 hits)

  Členské príspevky 2013 - povinní členovia (179,3 KB, 1 254 hits)