Stavebné úrady

Krajský stavebný úrad v Trenčíne
Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a výstavby.
Hviezdoslavova 3
91101 Trenčín
IČO: 37916360
tel. +421 32 741 11 11
fax. +421 32 743 55 71
email:ksu@tn.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Žiline
Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a výstavby.
Andreja Kmeťa 17
01001 Žilina
IČO: 37906283
tel. +421 41 564 33 25
fax. +421 41 564 33 25
email: ceredejev.igor@za.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Košiciach
Výkon štátnej správy v odbore bytovej politiky, stavebného poriadku, územného plánovania.
ke.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Banskej Bystrici
Orgán štátnej správy pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie v územnom obvode Banskobystrického kraja.
Námestie Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica
tel: 048/4306 410
fax: 048/4306 410
e-mail: bb.ksu@bb.ksu.sk
bb.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Prešove
Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a výstavby v Prešovskom kraji.
Nám. mieru 3
08001 Prešov
IČO: 37937782
tel. +421 51 708 11 11
fax. +421 51 773 26 63
sekretariat@mpo.po.ksu.sk

Krajský stavebný úrad v Nitre
Orgán štátnej správy na úseku výstavby a územného plánovania.
nrksu.sk

Krajský stavebný úrad v Bratislave
Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a bývania v Bratislavskom kraji.
Lamačská cesta 8
81104 Bratislava
Základné údaje
IČO: 31815570
tel. +421 2 593 64 285
fax. +421 2 593 64 339
email ksu.bratislava@ba.ksu.sk

Krajský stavebný úrad Trnava
Orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a výstavby v Trnavskom kraji.
Kollárova 8
917 02 Trnava
tel. + 421 33  5564 329
fax. + 421 33 5564 459
email sekretariat@tt.ksu.sk
www.ttksu.sk