Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
820 04 Bratislava 24
Slovenská republika

Úradné hodiny v podateľni ÚVO
Pondelok-piatok: 8:00 – 15:30 hod.
Obedňajšia prestávka: 11:45 – 12:30 hod.


Oblastné pracoviská

Nitra: Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra; telefón: 037/655 59 69 – 70, fax: 037/655 59 71
Žilina: Predmestská ul. 1613, 010 40 Žilina; telefón: 041/500 17 61 – 62, fax: 041/500 17 60
Košice: Letná 45, 040 01 Košice; telefón: 055/68 29 212, 055/68 29 401, fax: 055/68 29 572

kontakty na jednotlivé odd. nájdete tu

www.uvo.gov.sk