Webinár pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (14/09)

Pre záujemcov o vykonanie autorizačnej skúšky sme pripravili ďalší zo seminárov, ktorý sa uskutoční opäť online. Cieľovou skupinou seminára sú prioritne žiadatelia o vykonanie autorizačnej skúšky, ale vzhľadom na aktuálnosť jeho obsahovej štruktúry pre samotný výkon povolania architekta, v rámci celoživotného vzdelávania architektov ponúka komora možnosť svojim členom zúčastniť sa seminára za zvýhodnených podmienok. Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie súťaže 23/2021 “Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave”

Zámerom Vysokej školy múzických umení je vytvorenie nových priestorov pre potreby školy v prieluke na Svoradovej ulici. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
Riešené územie a existujúci objekt určený na asanáciu sú vo vlastníctve vyhlasovateľa.

Pokračovať v čítaní