Právne poradenstvo


Právne poradenstvo pre členov Slovenskej komory architektov

Vážené kolegyne a kolegovia,
na základe opakovaných podnetov, ktoré sme obdržali od členov Slovenskej komory architektov, dovoľujem si Vás informovať o novej službe, ktorá zahŕňa možnosť právneho poradenstva členom SKA. Služby právneho poradenstva poskytuje externá právna konzultantka, dlhoročná členka autorizačnej komisie a následne výboru, JUDr. Oľga Kopšová. V prípade, že budete mať záujem konzultovať právnu otázku, prosím, obráťte sa na úrad SKA (kontaktná osoba: Daniela Bielikova, bielikova@komarch.sk, 0911 443 415), prostredníctvom, ktorého si môžete dohodnúť konkrétny termín stretnutia. V rámci tohto pilotného programu má každý člen SKA možnosť jednej bezplatnej právnej konzultácie ročne. Po prvom roku uvedená služba, jej využitie a potreba sa opätovne prehodnotia.

Ing. arch. Imrich Pleidel
predseda Slovenskej komory architektov