CE∙ZA∙AR 2009 Prihlásené diela

Ostatné architektonické diela prihlásené v roku 2009
The Other Architectural Works Participating In Year 2009

Rodinné domy / Family Houses

Duna Residence, Komárno

Autor / Author: Zoltán Bartal

II. Dom, Bratislava

Autori / Authors: Igor Kovalovský, Ján Krchnavý

Ateliér výtvarníka, prestavba sklenníka na ateliér, Bratislava

Artist Studio, Redesign of Glasshouse to the Artist Studio in Bratislava
Autori / Authors: Katarína Viskupičová, Peter Horváth

Mestské vily Bellova, Bratislava

City Residencies Bellova St. in Bratislava
Autori / Authors: Sven Szokolay, Miroslav Tomík, Ľuba Jesenaiová, Martin Maňo, Juraj Výboh

Bytové domy / Apartment Houses

Polyfunkčný dom Bazova ul., Bratislava

Polyfunctional House Bazova St. in Bratislava
Autori / Authors: Klement Trizuljak, Ľubomír Mezovský

Bytové domy Condominium Renaissance, Bratislava

Apartment Houses Condominium Renaissance in Bratislava
Autori / Authors: Juraj Polyák, Ľubomír Závodný

Obytný dom Parkville, Bratislava

Residential House Parkville in Bratislava
Autori / Authors: Tomáš Jávorka, Ľubomír Bobek

Mestské vily Hill Site, Bratislava

City Residencies Hill Site in Bratislava
Autori / Authors: Peter Pagáč, Ľubomír Hurajt, Rastislav Straňák
Spoluautor / Co-author: Marek Barcík

Občianske a priemyselné budovy / Civil and Industrial Buildings

Výrobno-skladový areál Tekmar Slovensko, Nitra

Manufacture and Storehouse Area Tekmar Slovensko in Nitra
Autor / Author: Milan Csanda

Apollo Business Center II, Bratislava

Autori / Authors: Juraj Jančina, Igor Mazúch

Distribučný sklad Gorenje Slovakia, Stožok

Distribution Centre Gorenje Slovakia in Stožok
Autor / Author: Ivan Kolenič

Predajňa a montážna dielňa so skladom, Kosťany nad Turcom

Showroom and Workshop with Storehouse in Kosťany nad Turcom
Autori / Authors: Ján Šimko, Martina Madziová

Administratívne centrum Milton House, Bratislava

Administrative Centre Milton House in Bratislava
Autori / Authors: Martin Németh, Slavomír Stehlík, Miloš Pokšiva

Activity Park Ponteo, Rusovce

Autori / Authors: Peter Košťál, Juraj Zornička

Rekonštrukcia a obnova budov / Reconstruction and Rehabilitation of Buildings

Obchodné centrum Jaspark, Galanta

Shopping Centre Jaspark in Galanta
Autori / Authors: Radovan Vranka, Tomáš Matlák

Rekonštrukcia objekov nové Tri studničky – I. etapa, Podbanské

1st Phase of Building Reconstruction New Tri Studničky in Podbanské
Autori / Authors: Branislav Rzyman, Miroslav Hudák

Kalvárska hora – Urpín, Banská Bystrica

Calvary Hill – Urpín near Banská Bystrica
Autori: Jozef Frtús, Tomáš Sobota

Rekonštrukcia na Jesenského ul., Partizánske

Reconstruction of Building Jesenského St. in Partizánske
Autori / Authors: Ján Šimko, Andrea Marková

PSJ Hydrotranzit, Bratislava

Autori / Authors: Martin Németh, Miloš Pokšiva

Interiér / Interior

Slovenský pavilón Expo Zaragoza 2008

Pavilion of the Slovak Republic Expo in Zaragoza 2008
Autori / Authors: Jozef Habodász, Juraj Štecko

Výstava Ako sme žili – Slovensko v 20. storočí, Slovenské národné múzeum Bratislava

Exhibition in Slovak National Museum Slovakia in 20th Century
Autori / Authors: Jozef Habodász, Juraj Štecko

Mansio, Nitra

Autor / Author: Sebastián Nagy

Office 19 – 20 VAV Invest, Europa Business Center, Banská Bystrica

Autori / Authors: Peter Pagáč, Marek Barcík, Rastislav Straňák

Design vstupnej galérie a zázemia OC Lightpark, Bratislava

Design of Entrance Hall in Shopping Centre Lightpark in Bratislava
Autor / Author: Miro Minca
Spolupráca / Co-operation: Števo Starinský

Penthouse, Bratislava

Autori / Authors: Martina Renelt, Pavol Daniš

Interiér auly Slovenskej akadémie vied, Bratislava

Aula Interior of Slovak Academy of Sciences in Bratislava
Autor / Author: Ľudovít Godány

Expozícia vinohradníckeho múzea, Apponyiho palác, Bratislava

Permanent Exhibition of Viniculture Museum, Apponyi Palace in Bratislava
Autori / Authors: Juraj Almássy, Peter Bouda, Richard Čečetka, Ivan Masár, Ondrej Strýček

Activity Park Ponteo, Rusovce

Autori / Authors: Juraj Zornička, Ľudmila Saudreau, Rastislav Hrušovský

Exteriér / Exterior

Revitalizácie stredu obce Slovenský Grob

Revitalisation of Village Area in Slovenský Grob
Autor / Authors: Juraj Peterka

Návrh zelene okolia jazera Park Hotel Tartuff, Beladice

Greenery Concept and Surrounding of Pond of Park Hotel Tartuff in Beladice
Autori / Authors: Jana Krnáčová, Kvetoslava Mäsiarová

1. a 2. etapa sadových úprav OC Centro, Nitra

1st and 2nd Phase of Greenery Adaptation Shopping Centre „Centro“ in Nitra
Autor / Author: Zoltán Balko

Park pred Domom kultúry Ľ. Štúra v Modre

Park in front of House of Culture of Ľ. Štúr in Modra
Autor / Author: Zoltán Balko