Zmena zaregistrovaného diela

Stredisko chovu koní Ľupčianska Magura - 60/2011

Rekonštrukcia nádvoria kostola ECAV - Nové Mesto nad Váhom - 59/2011

Regulačný plán Městské památkové rezervace Nový Jičín - urbanistická koncepcia územia - 58/2011

Urbanistická koncepcia Územného plánu rekreačnej zóny Zelená Voda - Nové Mesto nad Váhom - 57/2011

Urbanistická koncepcia Územného plánu mesta Nové Mesto nad Váhom - 56/2011

Fontána času, Nové Mesto nad Váhom - 55/2011

Rekonštrukcia námestia Slobody, Nové Mesto nad Váhom - 54/2011

Bytové domy Čachtická, Nové Mesto nad Váhom, 2. etapa - 53/2011

Bratislavské podhradie, Zóna Zuckermandel, - 71/2011

Zlaté Piesky Bratislava - urbanistická štúdia zóny - 70/2011

Televízna veža, Bratislava - Kamzík - 69/2011

BYTOVÝ DOM OCTOPUS HABITAT BRATISLAVA - 67/2011

Polyfunkčný areál /Enchanté/ Škultétyho 15 a 17, Prešov - 66/2011

Interiér Slovenskej komory architektov, Panská 15, Bratislava - 65/2011

Bytový dom A + B - 64/2011

Polyfunkčný objekt Cassovar Biznis Centrum I. - 63/2011

Polyfunkčný objekt TatraCity - 62/2011

SVEC 2011 - Samosprávne výchovno-edukačné centrum - 61/2011

Bytové domy Čachtická, Nové Mesto nad Váhom, 1. etapa - 52/2011

Condominium Renaissance, Bratislava - Dlhé Diely - 51/2011

Rezidencia Bárdošov, Bratislava - 50/2011

Obytný súbor Opoj Pod hájom - 49/2011

Obytný súbor Karloveské rameno, Bratislava - 48/2011

Obytný súbor ROZADOL, Ružová Dolina, Bratislava - 47/2011

Obytný komplex Prvej stavebnej sporiteľne a Tatra banky, Stromová ul., Bratislava - 46/2011

Budova ústredia Prvej stavebnej sporiteľne, Bajkalská ul., Bratislava - 45/2011

Vstupné objekty areálu Slovenskej televízie, Mlynská dolina - 44/2011

Modulové domy NEST BOX - 72/2012

Prognóza dlhodobého rozvoja Bratislavy - 43/2010

Bariérové bytové domy - sociálne bývanie - I. etapa, Bratislava - Devínska Nová Ves, časť Kostolné - 42/2010

4 rodinné domy v Kráľovskom údolí, Baratislava - 41/2010

Sústredená výstavba rodinných domov Chorvátky Grob - Čerešňové - Čierna Voda - 40/2010

Polyfunkčný dom na Mikuláškej ulici, Bratislava - 39/2010

Bytový súbor na Machnáči, Bratislava - 38/2010

Amfiteáter na Búdkovej ceste, Bratislava - 37/2010

Polyfunkčný bytový dom „Pentagon“, Podunajské Biskupice, Bratislava - 36/2010

Sídlisko „Medzi Jarkami“, Podunajské Biskupice, Bratislava - 35/2010

Reprezentačné zariadenie Javorina, Vysoké Tatry - 34/2010

Radové rodinné domy, Fialkové údolie, Bratislava - 33/2010

Hotel Liptov, Jasná - 32/2010

Budova Slovenského rozhlasu na Mýtnej ul. v Bratislave - 31/2010

Bytový dom na Medenej ul. v Bratislave - 30/2010

Účelové zariadenie Úradu vlády Slovenskej republiky Hotel Bôrik - 29/2010

Sídlisko „Februárka“ na Račianskej ulici - 28/2010

Hotel Dukla, Bratislava - 27/2010

Obytný súbor Košická ul. - 26/2010

Základná škola na Dubovej ulici, Bratislava - 25/2010

RIVERK PARK II. – Predbežný hmotovo priestorový a funkčný prevádzkový návrh - 24/2009

Administratívna budova štátnej pokladnice, Bratislava - 23/2009

Nadstavba nad administratívnu budovu Národného centra zdravotníckych informácií, Bratislava, Lazaretská 26 - 22/2009

Bytový dom, Malacky - 21/2009

Hotel Marrols, Bratislava - 20/2009

Dom kultúry ROH Banská Bystrica - 19/2008

Administratívna budova INGSTEEL, Bratislava - 18/2007

Café Metropol, Bratislava - 17/2007

Expozitúra Národnej banky Slovenska, Lučenec - 16/2007

Obytný dom Nad Lúčkami, Bratislava - 15/2007

Vila HROZNO, Bratislava - 14/2007

Vila Devín, Bratislava-Devín - 13/2007

Dom nábytku ATRIUM, Bratislava - 12/2007

Evanjelický kostol, Nitra – Staré Mesto - 11/2007

Rímskokatolicke Pastoračné Centrum, Bratislava - 10/2007

Budova centrály VÚB, Bratislava - 9/2007

Bytový dom „D“, Šamorín - 8/2007

Garáže Westend, Bratislava - 7/2007

WESTEND, Bratislava - 6/2007

TATRACENTRUM, Bratislava - 5/2007

Zateplenie budovy Krajského úradu Banská Bystrica - rekonštrukcia fasád - 4/2006

Dostavba Krajského úradu v Banskej Bystrici - nadstavba a vstavba - 3/2006

Dostavba Krajského úradu v Banskej Bystrici - zasadačky I., II. - 2/2006

Administratívna budova Stredoslovenského KNV - 1/2006

Rodinný dom, ul. Na Stráni, Bratislava - 73/2013

Rodinný dom, Trenčín - 74/2013

PETRŽALKA CITY - 75/2013

Divadelna fakulta VŠMU, Bratislava - 76/2014

Slovenský pavilón EXPO Zaragoza 2008 - 77/2014

Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky - 78/2014

Pešia zóna – Centrum Nové Zámky - 79/2015

Pešia zóna Šaľa - 80/2015

Námestie S.H. Vajanského v Martine – urbanisticko arch. štúdia - 81/2015

Galéria FOCESA - 82/2015

Športovo-relaxačný areál v Malinove - 83/2015

Obchodný dom v Šali - 84/2015

Vila na záhrade - 85/2015

Vila B - 86/2015

Vila na rovine - 87/2015

Rodinný dom v Osade - 88/2015

Vila pri Váhu - 89/2015

Rodinný dom H - 90/2015

Bytový do Handlová - 91/2015

Prístavba a rekonštrukcia budovy správy katastra Galanta - 92/2015

Bytové domy Šaľa, Kráľovská ul. - 93/2015

Humanizácia Bratislava – Petržalka, urbanistická štúdia - 94/2016

Vila Mudroňova, Bratislava - 95/2016

Rekonštrukcia a prestavba obj. č. 4, 5, Jakubovo námestie, Bratislava SÍDLO KONGREGÁCIE A ZARIADENIE PRE SENIOROV - 96/2016

CAMPUS STU - architektonicko-urganistická štúdia - 97/2018

Areál bývalých kasární na ul.J. Kréna v Novom Meste Nad Váhom - 98/2018

Bytové domy pri potoku - 99/2018

OMNIA BUSINESS CENTER - 100/2018

Viladom OLILEA - 101/2018

Prevádzková budova generálneho riaditeľstva TATRASKLO - 102/2018

Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami - RD POT - 103/2018

Rekonštrukcia domu smútku Prešov Šváby+interiér - 104/2019

KC Scala – rekonštrukcia kina Scala a dostavba objektu záhradného kina - 105/2019

Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka - urbanistická štúdia - 106/2019

Mestský cintorín Prešov - Šváby - 107/2019

Rekonštrukcia námestia mesta Sabinov - 108/2019

KC CINTORÍN BRATISLAVA VÝCHOD, t.č. Cintorín Vrakuňa (Ružinov) - 109/2019

Balneoterapia a stravovacie stredisko - 110/2019

Bytový dom Casa Callas - 111/2020

Stredná priemyselná škola spojovej techniky Jozefa Murgaša - 112/2021

Krematórium Banská Bystrica - 113/2021

Pamätná izba a rekonštrukcia vápenky v Nemeckej - 114/2021

Dostavba Krajskej odborovej rady - 115/2021

Prevádzková budova Stavoprojektu - 116/2021

ZNS - OD CENTRUM BARDEJOV - 117/2021

Dom smútku, Trenčín - Juh - 118/2021

Nájomný bytový dom - Hriňová - 119/2021

Rodinný dom Lazany - 224

Malometrážne byty - 44BJ - 225

Sieň revolučných tradícií ČSPD - 226