Budova múzea 2. Svet. vojny v Gdaňsku – Poľsko

 

Medzinárodná verejná súťaž na budovu Múzea II. Svetovej vojny v Gdaňsku

Víťaz tejto súťaže obdrží 80.000 eur a získa aj možnosť tento projekt zrealizovať.

Do súťaže je možné prihlásiť sa do 26. marca 2010. Termín predloženia prác je stanovený na 13. augusta 2010.

Podrobnosti ohľadne súťaže nájdete na webovej stránke: www.muzeum1939.pl alebo vám ich poskytnú pp. Anna Kadziela alebo Urszula Kwiatkowska,
 e-mailová adresa: konkurs.arch@muzeum1939.pl.

Predložené projekty bude posudzovať odborná porota v zložení:

Wiesław Bielawski, Grzegorz Buczek, Wiesław Czabański, Wojciech Duda; George Ferguson; Tomasz Konior; Daniel Libeskind; Jack Lohman; Andrzej Pągowski; Hans Stimmann; Krystyna Zachwatowicz-Wajda.

Doležité dátumy:

26. január 2010 – Vyhlásenie súťaže

26. marec 2010 – Prihlásenie do súťaže

29. marec 2010 – Otváranie žiadostí s účasťou na súťaži

6. apríl 2010 – Overovanie kvalifikácie vyžadovanej na účasť v súťaži a pozvánka na podanie návrhov

13. august 2010 – Podávanie návrhov

1. september 2010 – Vyhlásenie výsledkov, zverejnenie víťazov