Koncepce Císařského ostrova a navazující projekty

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) hledá mezioborový tým, který bude spolupracovat na protipovodňové ochraně ZOO Praha a navrhne revitalizaci trojského nábřeží.  IPR Praha vypsal výběrové řízení na architektonicko-krajinářskou studii na začlenění protipovodňové ochrany Zoo Praha do nivní krajiny Trojské kotliny a řešení navazujících veřejných prostranství a krajiny (s ohledem na migrace chráněných druhů, vedení kolizních rekreačních nábřežních tras, veřejná prostranství a památkově chráněné objekty). Uchazeči se mohou hlásit do 12. 8. 2019.

Tým, který bude na studii pracovat by se měl skládat z architekta, krajinářského architekta a dopravního inženýra. Složení týmu může být mezinárodní.  Při tvorbě studie bude probíhat úzká spolupráce s vodohospodářským inženýrem (samostatná zakázka), který zodpovídá jak za vodohospodářské řešení protipovodňové ochrany, ale také za sběr a metodiku koordinovaného posuzování všech záměrů v oblasti na povodňových modelech.

V rámci výběrového řízení je kladen důraz na kvalitu a zkušenosti zpracovatelského týmu. Posuzováno bude portfolio projektů členů týmu (35%), profesní přístup – textový dokument dokládající přístup a zkušenosti uchazeče (35%), nabídková cena (30%).  

Studie by měla začít vznikat koncem září 2019 a dokončení se předpokládá koncem roku 2020. Uchazeči se mohou do výběrového řízení hlásit do 12. 8. 2019 do 10.00 hodin. Maximální cena zakázky je 1,8 mil. Kč bez DPH.

Více informací o projektu naleznete zde.