Nové hlavní nádraží Brno / Brno New Main Train Station

Termín pro podání žádostí o účast je prodloužena do 19.10.2020!

Mezinárodní urbanisticko-dopravně-architektonická dvoufázová užší projektová soutěž o návrh / International Urban Transport Architectural Two-Phase Restricted Competition The new main train station in Brno

Předmětem soutěže je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravní-architektonické studie.

Součástí návrhu je také nalezení optimální polohy a podoby autobusového nádraží, přestupního terminálu MHD, odstavných parkovišť, stanovišť taxi služby a úschovny kol. Návrh musí zohlednit jak jejich napojení na městskou dopravní síť, tak i jejich vzájemné vazby zejména s ohledem na kvalitu pěších přesunů a pěšího prostupu drážním tělesem a v neposlední řadě vazby na urbanistickou strukturu nové čtvrti.

Návrh také zahrnuje kompletní řešení přednádražního a zanádražního prostoru.

Jako místo ležící na evropské železniční dopravní síti TEN-T bude stavba svým významem i účelem značně přesahovat hranice města a bude zároveň důležitým dopravním terminálem pro všechny druhy veřejné hromadné dopravy. Tato významná veřejná budova se stane nejen novou vstupní branou do města Brna, ale i těžištěm nové čtvrti jižně od historického jádra města.

Cílem Soutěže o návrh je nalézt všestranně kvalitní řešení dopravního uzlu, který bude komfortní pro cestující, stane se součástí městské urbanistické struktury a obrazu města a současně nabídne atraktivní a veřejné prostranství ve své blízkosti.

Porota

Porota / Jury

Nezávislí / Independent

Prof. Ing. arch. Eva Jiřičná

Dipl. Ing. Peter Gero

Igor Marko, MA ARCH ARB

Prof. Ing. arch. Jan Jehlík

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček

Ing. arch. Zdeňka Vydrová

 

Náhradníci – nezávislí / Independent substitudes

Ing. Vladimír Sitta

doc. Ing. arch. Jakub Cigler

doc. Ing. arch. Irena Fialová

Ing. arch. Štěpán Valouch

 

Závislí / Dependent

Ing. Ladislav Kubíček

Ing. Luděk Minář

Ing. Mojmír Nejezchleb

JUDr. Bohumil Šimek

JUDr. Markéta Vaňková

 

Náhradníci – závislí / Dependent substitudes

Ing. Luboš Knížek

Ing. Pavel Paidar

RNDr. Filip Chvátal, Ph.D.

doc. Ing. arch. Michal Sedláček

Ing. Martin Všetečka

Dátum na podanie žiadosti o účasť v súťaži je 25 september 2020, 17:00.

portál zákazky: https://zakazky.spravazeleznic.cz/vz00008077

viac informácii aj na webe vyhlasovateľa: www.kambrno.cz/souteze.

Brno will have the most modern main train station in Europe and its design will be decided in an international competition

The largest architectural competition in the history of the Czech Republic is just starting. Brno is looking for authors of the new main train station’s design. The competition is open to architects from all over the world. On Monday, August 31, the Brno City Chief Architect‘s Office (KAM) launched an international urban-transport-architectural competition. It is organised jointly by the City of Brno and the State organisation Railway Administration. KAM also invited to participate the authors of the main train stations in Vienna, Berlin and Amsterdam. The deadline for submitting portfolios is 25 September 2020.

“The new main train station will form a significant part of the city and it will fundamentally affect its development. It will be a key transport hub with the possibility of fast transfer between train, bus and urban public transport. Based on the results of the feasibility study, I believe that there will also be a possibility of transferring to the north-south railway diameter. It will become not only the new entrance gate to Brno, but also the centre of the new district south of the city’s historic core,” said Filip Chvátal, Councillor for Land-use Planning and Development.

“It will be the largest international competition ever held in the Czech Republic. We want Brno’s new main train station to be one of the best train stations in Europe. We will directly invite three foreign architectural studios with experience in large transport constructions. The competition jury will select nine other competitors based on the submitted portfolios,” said Michal Sedláček, the director of Brno City Chief Architect‘s Office.

The three invited participants are the architect Albert Wimmer, co-author of the new main train station in Vienna, the Dutch studio Benthem Crouwel, the authors of the main train station in Amsterdam, and gmp architekten from Hamburg, who are behind the project of the main train station in Berlin.

The international competition is a two-phase restricted competition. At first, three studios were invited to participate in the competition directly, and the other nine participants will be selected by the competition jury from the submitted portfolios. Any architect who meets the qualification requirements according to the competition conditions can send a portfolio. The deadline for submitting portfolios is 25 September 2020.

In the first phase, twelve competitors will partially prepare their competition proposals and four of them will be selected to participate in the second phase of the competition. In the second phase, the four selected participants will prepare a more detailed version of their proposals, the jury will select the winner and determine the order in the second, third and fourth place. The evaluation of first phase proposals will take place in February 2021, and the second phase will be evaluated in June 2021.

“The new train station will offer greater capacity, improved passenger comfort and modernised railway traffic. It will be located on a bridge seven metres above the ground. It will be passable and it will not become a barrier between the northern and southern parts of the new district. The competition brief also includes the overall solution of public spaces and buildings of the station forecourt and the area behind the station, including their connection with the embankment of the Svratka River. These are public spaces that are unparalleled in Brno in terms of their scope, so it is crucial to find a quality solution,” Sedláček specified.

The competitors will be tasked with designing the station building, including the roof and the platforms, the appearance of the railway body and bridge structures, the layout of the interior and the location of the main station hall, as well as the complete solution of adjacent public spaces. In addition to train transport, it is also necessary to solve the form and location of the bus station, public transport terminal, parking, bicycle storage or pedestrian connection.

The deadline for submitting requests to participate in the competition is 25 September 2020, 5:00 p.m. The competition conditions are published on the contracting authority’s profile https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

You can also find more information at www.kambrno.cz/souteze.

Contact for media: Jana Běhalová, +420 725 428 893, behalova.jana@kambrno.cz