Súťaž Sezónne stánky mesta Bratislavy

Hlavné mesto SR Bratislava
vyhlasuje

ku dňu 19. 03. 2013 verejnú anonymnú ideovú architektonicko-­‐dizajnérsku súťaž návrhov
s predmetom riešenia

SEZÓNNE STÁNKY MESTA BRATISLAVY
NA HLAVNOM NÁMESTÍ, FRANTIŠKÁNSKOM NÁMESTÍ A PRIMACIÁLNOM NÁMESTÍ

  INFORMACNY_LIST_stanky.pdf (51,3 KB, 1 108 hits)

  Sutazne_podmienky_sezonne_stanky.pdf (183,5 KB, 0 hits)