Pešia zóna na Hlavnej ulici v Galante

Vyhlásenie súťaže „Pešia zóna na Hornej ulici v Galante“

Mesto Galanta vyhlásilo 14. septembra t.r. verejnú anonymnú urbanisticko – architektonickú súťaž „Pešia zóna na Hlavnej ulici v Galante“, ktorej účelom je nájsť najlepší návrh prestavby Hlavnej ulice na tzv. mäkkú pešiu zónu tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové požiadavky s požiadavkami na najvyššiu kvalitu urbanisticko– architektonického riešenia.
V prílohe nájdete Informačný list súťaže návrhov ako aj súťažné podmienky , ktoré Slovenská komora architektov overila v súlade so Súťažným poriadkom.

  Pesia-zona-Galanta-sutaz-navrhov.pdf (393,3 KB, 1 532 hits)