Obnova Ružového parku v Trnave

Mesto Trnava vyhlásilo ku dňu 26. septembra 2016 verejnú  anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú a krajinársku súťaž návrhov “Obnova Ružového parku v Trnave”. Účelom súťaže je získať najlepší návrh komplexnej obnovy Ružového parku tak, aby boli splnené náročné funkčné a prevádzkové podmienky a požiadavky na najvyššiu kvalitu urbanisticko-architektonického a krajinárskeho riešenia. Návrh bude originálnym autorským dielom.

Všetky informácie vrátane súťažných pomôcok nájdete na www.trnava.sk.

Súťažné návrhy je potrebné odovzdať do 3. 11. 2016 do 16:00 hod.

 

  Informačný list (265,7 KB, 651 hits)

  Súťažné podmienky (725,7 KB, 748 hits)