Dom kultúry Nitrianske Pravno

        Obec Nitrianske Pravno vyhlasuje ku dňu 30.6.2017 verejnú anonymnú jednokolovú
architektonickú súťaž s názvom „Dom kultúry Nitrianske Pravno“ na návrh budovy kultúrneho domu v lokalite na námestí, ako súťaž návrhov s udelením cien podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (§§ 119 – 125 zákona) v znení z 18.04.2016 (ďalej len zákon VO), príslušnej vyhlášky č. 157/2016, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o druhoch súťaži návrhov v oblasti architektúry, územného plánovania a stavebného inžinierstva, o obsahu súťažných podmienok a o činnosti poroty a v zmysle Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13.04.2016.
      Predmetom súťaže je architektonická štúdia novostavby budovy kultúrneho domu v lokalite na námestí v Nitrianskom Pravne.
 Účelom súťaže je:
– získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu pri budove obecného úradu na námestí, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského a športovo spoločenského života obce,
– získať spracovateľa projektovej dokumentácie podľa bodu 18.3 súťažných podmienok.
 
Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.
 
Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 29. 9. 2017 do 14:00 hod.

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (165,6 KB, 498 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (118,7 KB, 452 hits)