Námestie Andreja Hlinku s parkom

Mesto Žilina vyhlásilo ku dňu 2. 1. 2017 urbanisticko – krajinársku súťaž návrhov na „Námestie Andreja Hlinku s parkom“, ktorej cieľom je získanie návrhov s najvhodnejším využitím verejného mestského priestranstva (námestia s parkom – sadom SNP) a výber spracovateľa štúdie prestavby námestia Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP na základe rozhodnutia a odporúčania poroty a výsledku priameho rokovacieho konania uzavretie zmluvy o dielo.

Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 20. 2. 2017 do 14:00 hod.

Viac informácií nájdete na www.zilina.sk.

  Informačný list (365,7 KB, 497 hits)

  Súťažné podmienky (844,3 KB, 706 hits)