Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave

 

Mesto Stupava vyhlasuje verejnú, anonymnú, dvojetapovú, architektonicko-urbanistickú, projektovú súťaž návrhov „Troyerovo námestie a Základná umelecká škola v Stupave“. Cieľom súťaže je vybrať  najvhodnejšie riešenie pre návrh verejného priestoru Troyerovho námestia a pre  návrh nových priestorov Základnej umeleckej školy v Stupave v susedstve Mestského kultúrneho a informačného centra. Lokalita má vďaka svojej veľkosti a polohe potenciál stať sa kvalitným verejným priestranstvom pre každodenné využitie a občasné usporadúvanie spoločenských a kultúrnych podujatí. V riešenom území sa nachádza historický objekt Troyerovej kúrie, pri ktorom sa očakáva, že bude upravený/ rekonštruovaný a môže byť  doňho umiestnená časť požadovaného lokalitného programu ZUŠ.

Prvá etapa (I. kolo):        návrh urbanistického riešenia územia
Druhá etapa (II. kolo):    návrh architektonického riešenia ZUŠ v nadväznosti na riešené územie

Porota:
Prof. Ing. arch.  Ján Stempel, predseda poroty
Ing. arch.  Pavol Paňák
Ing. arch.  Branislav Škopek
Ing. arch.  Ján Jacko
Mgr. Peter Novisedlák, závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci:
Ing. arch.  Martin Skoček
Ing. arch. Daniel Priehoda

Ceny:
1. miesto:  10 000 €
2. miesto:  6 000 €
3. miesto:  4 000 €

Suma vyhradená na odmeny: 3 000 €

Termíny:
dátum vyhlásenia súťaže: 11.03.2020
lehota na predkladanie návrhov v 1. kole:  11.5.2020 do 15.00 hod
predpokladaná lehota na vyhodnotenie návrhov v 1. kole: 18.5.2020

– lehota na predkladanie návrhov v 2. kole 2. 9. 2020: do 15.00

– zasadnutie poroty, vyhodnotenie návrhov v 2. kole: 7. 9. 2020

Komunikácia účastníka so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať písomne elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE na tejto adrese.

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na adrese: http://files.nar.cz/docs/josephine/sk/Manual_registracie_SK.pdf

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Troyerova kuria historická fotografia z archívu Milana Greguša