Kulturpark Košice

Architektonicko – urbanistické riešenie

Vyhlasovateľ:
Mesto Košice, Tr. SNP č.48/A, 040 11  Košice

Členovia poroty:
Ing. František Knapík,  JUDr. Jaroslav Hlinka,  Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, Ing. arch. Viktor Malinovský, Mgr. art. Zora Jaurová, Ing. Arch. Martin Drahovský, Ing. arch. Radovan Mokriš, Ing. arch. Ján Šépka, Vedran Mimica

Vyhodnotenie návrhov:

1. cena, 4 000 €, návrh č. 2
Ing. arch. Irakli Eristavi, Prešov

2. cena, 3 000 €, návrh č. 1
SLA s. r. o., Bratislava

3. cena, 2 000 €, návrh č. 4
SPDe s. r. o., Bratislava