Rekonštrukcia areálu múzea Antická Gerulata – Bratislava – Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia

Na druhom zasadnutí hodnotiacej poroty urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov s predmetom riešenia: “Rekonštrukcia areálu Múzea Antická Gerulata – Bratislava-Rusovce v kontexte urbánneho prepojenia”, ktoré sa konalo dňa 26. 03. 2013 v Bratislave, súťažná porota rozhodla o rozdelení cien a udelení odmien v nasledovnom poradí:

1. cena
nebola udelená

2. cena – vo výške 1000 €, súťažný návrh č. 18 a č. 30

súťažný návrh č. 18
autori súťažného návrhu:
Ing. arch. Márius Žitňanský, Moldavská 20, 821 03 Bratislava
Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Kapitulská 3, 811 01 Bratislava
Ing. arch. Peter Gonda, Š. Záhorského 373/32, 962 31 Sliač
Ing. arch. Richard Šranko, Platanová 3, 821 07 Bratislava
Bc. Matej Kollár, Gallayova 3, 841 02 Bratislava
Ing. arch. Ľubica Dubeňová, 900 50 Kráľová pri Senci, č.d. 533

súťažný návrh č. 30
autori súťažného návrhu:
Ing. arch. Miroslav Pavle, Valča 92, 038 35 Valča
Ing. arch. Štefan Rafanides, Azalková 19, 974 01 Banská Bystrica
Ing. Martina Tibenská, Ďatelinová 7, 821 01 Bratislava
Ing. Juraj Veselý, Kunov 171, 905 01 Senica

3. cena – vo výške 500 €, súťažný návrh č. 13
autori súťažného návrhu:
VALLO SADOVSKY ARCHITECTS, S.R.O.
Ing. arch. Matúš Vallo, Pavlovova 9, 821 08 Bratislava
Ing. arch. Oliver Sadovský, Kuzmányho 11, 811 06 Bratislava
Igor Marko, 80 Three Colt Street, London E14 8AP, UK
spoluautori:
Ing. arch. Branislav Husárik, Nad Válkom 26, 831 07 Bratislava
Ing. arch. Peter Janeček, Mýtna 11, 811 07 Bratislava
Ing. arch. Tomáš Bartko, Okulka 11/9, 093 01 Vranov nad Topľov
Bc. mateja Vonkomerová, Poľná 6, 977 01 Brezno
Bc. Marcel Vadík, Šterusy 87, 922 03

Odmeny bez určenia poradia – vo výške 200 €, súťažné návrhy č. 4, 14, 15:

súťažný návrh č. 4
autori súťažného návrhu:
Architekti Šebo Lichý s.r.o., Panenská 8, 811 03 Bratislava
Ing. arch. Tomáš Šebo
Mgr. arch. Igor Lichý
Ing. arch. Martina Matušová
Ing. arch. Emanuel Zatlukaj

súťažný návrh č. 14
autori súťažného návrhu:
FISCHERS, a.s.
Ing. arch. Dušan Fischer, Lermontova 2, 811 05 Bratislava
Ing. arch. Ján Lacko, Kúpeľná 16, 900 31 Stupava
spoluautori:
Ing. arch. Dušan Kolenkáš, Povstania 1677/5. 979 01 Rimavská Sobota
Ing. arch. Miroslav Beňadik, Dvorníky nad Nitricou 344, 972 22 Nitrica

súťažný návrh č. 15
autori súťažného návrhu:
APROX spol. s r.o., Arménska 1A, 821 06 Bratislava
Ing. arch. Ľubomír Mezovský
Ing. Peter Dolinajec
Ing. Marián Kriššák
Ing. arch. Branislav Groch
Ing. arch. A. Káčerová
Ing. Romana Hronská
Ján Vykroč