Urbanistická štúdia BAUM

Predmetom súťaže bolo definovanie názoru a postupu pri riešení hlavných rozvojových tém prihraničného územia mesta Bratislava a susediacich rakúskych obcí ako aj popis metodického prístupu k spracovaniu územnoplánovacieho podkladu: UŠ BAUM
Víťazné návrhy:

1. miesto: návrh č. 6: Ing. arch. Radomil Kachlík, GLOBAL Design s.r.o., udelená cena vo výške 3000 €

2. miesto: návrh č. 5: Ing. arch. Ľubomír Mezovský, APROX, spol.s.r.o., udelená cena vo výške 1800 €

3. miesto: návrh č. 2: Ing. arch. Dušan Krampl, HUGPRO, s.r.o., udelená cena vo výške 1200 €

4. miesto: návrh č. 1: Ing. arch. Vojtech Hrdina, PhD., AUREX spol.s r.o., Ing. arch.   Ľubomír Klaučo, AUREX spol.s r.o., Dipl.-Ing.Dr. Hannes Schaffer, mecca

5.   miesto: návrh č. 3: Ing. arch. Juraj Jančina, AKJ s.r.o.

 

  201306_BAUM_US_SN_navrh6_SK.pdf (21,8 MB, 776 hits)


  201306_BAUM_US_SN_navrh5_SK.pdf (15,2 MB, 769 hits)


  201306_BAUM_US_SN_navrh2_SK.pdf (2,0 MB, 823 hits)


  201306_BAUM_US_SN_navrh1_SK.pdf (16,1 MB, 923 hits)


  201306_BAUM_US_SN_navrh3_SK.pdf (2,0 MB, 1 113 hits)