Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím

Mesto Nitra vyhlásilo ku dňu 25. apríla 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov s názvom „Dostavba areálu letného kúpaliska Sihoť s celoročným využitím“. Vyhlasovateľ súťaže mesto Nitra od návrhu očakával vytvorenie plnohodnotného a  moderného areálu pre celoročnú rekreáciu obyvateľov mesta Nitra a zároveň hľadá optimálne riešenie, ktoré bude ekonomicky a prevádzkovo efektívne a prinesie novú architektonickú kvalitu do prostredia.

Ocenené a odmenené návrhy porota určila nasledovne:

1.cena – 6.000 €

Návrh č.3 – Autori:

ING. ARCH. KATARÍNA BERGEROVÁ, ING. ARCH. PATRÍCIA BOTKOVÁ, ING. ARCH. MARTIN HUDEC, MGR. ART. MARIÁN STANISLAV, ING. ARCH. ANDREJ ŠABO, ING. ARCH. SAMUEL ZEMAN

Účastník: ING.ARCH. PETER JANEČEK

N03_SUTAZNITRA_P1 N03_SUTAZNITRA_P2 N03_SUTAZNITRA_P3

 

2.cena – 3.000 €

Návrh č. 10 – Autori:

MICHAL JANÁK, MARTIN JANČOK

Účastník: PLURAL S. R. O.

/Users/michaljanak/Dropbox/PROJECTS/160429_sutaz_letne kupalisko sihot_nitra/01_navrh/_DWG/160712_LAYOUT_M.dwg /Users/michaljanak/Dropbox/PROJECTS/160429_sutaz_letne kupalisko sihot_nitra/01_navrh/_DWG/160712_LAYOUT_M.dwg /Users/michaljanak/Dropbox/PROJECTS/160429_sutaz_letne kupalisko sihot_nitra/01_navrh/_DWG/160712_LAYOUT_M.dwg

 

3.cena – 2.000 €

Návrh č. 7 – Autori:

ING. ARCH. JANA MORAVCOVÁ, JAN SKOČEK, MGA. PETRA KARLOVÁ, BC. IGOR MACHATA, KATEŘINA KULANOVÁ, BC. ANNA LOCHMANOVÁ, ALŽBETA KVASNIČKOVÁ

Účastník: NORMA ARCHITEKTI, S.R.O.

N07_SUTAZNITRA_P1 N07_SUTAZNITRA_P2 N07_SUTAZNITRA_P3

 

Odmena – 500 € 

Návrh č.4 – Autori:

ING. ARCH. JURAJ JANČINA, ING. ARCH. JOZEF BÁTOR, PHD., BC. NATÁLIA FILOVÁ

Účastník: AKJANČINA S.R.O.

 

Untitled-1 Untitled-2 04p03

 

Odmena – 500 € 

Návrh č. 11 – Autori:

MARIE ELIÁŠOVÁ, MICHAELA BALAJOVÁ

Účastník: ING.ARCH. MIROSLAVA GULBISOVÁ

 

N11_SUTAZNITRA_P1 N11_SUTAZNITRA_P2 N11_SUTAZNITRA_P3