Šaľa – Jozefov

Mesto Šaľa vyhlásila ku dňu 25. apríla 2016 verejnú anonymnú kombinovanú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Šaľa – Jozefov“. Cieľom súťaže návrhov bolo získanie návrhu výstavby a prestavby už založenej Športovo – rekreačnej zóny Šaľa v miestnej časti Jozefov a jej dobudovanie v zmysle Územného plánu mesta Šaľa v znení neskorších zmien a doplnkov. Porota o výsledkoch rozhodla nasledovne:

Ceny:

1.cena: 4000,-€

Návrh E – Architektonické štúdio Atrium, s.r.o., Košice

poster 1

 

2.cena: 2000,-€

Návrh B – APROX, s.r.o., Bratislava (Ing. arch. Ľubomír Mezovský, Ing. arch. Vladimír Hrdý, Ing. Peter Dolinajec, Ing. Marian Kriššák, Ing. arch. Michal Kostka, Ing. arch. Alžbeta Káčerová)

PANEL_1_FINAL

 

3.cena: 1600,-€

Návrh A – Mgr. art. Martin Maňo & Mgr. art. Tomáš Amtmann ArtD.

B1-01

 

Odmeny: 500€

Návrh C – Ing. arch. Zoran Samoľ & Ing. arch.  Martina Barborjaková

ŠAĽA - JOZEFOV - SÚŤAŽ_výkres 1_final

 

Návrh D – Becker spol. s r.o., Šaľa (Ing. arch. Viktor Becker, Ing. arch. Boris Kudrna, Ing. arch. Kristína Danišová)

A_vykres1