Vyhliadková veža na Dubni

Malá Fatra vyhlásila ku dňu 5.4.2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov s názvom „Vyhliadková veža na Dubni“. Predmetom súťaže bolo architektonické riešenie vyhliadkovej veže na hrebeni kopca Dubeň. Účelom súťaže bolo získanie najvhodnejšieho architektonického návrhu riešenia predmetu súťaže. Porota o výsledkoch rozhodla nasledovne:

1.miesto – Návrh č.21

Ing. arch. Ladislav Vikartovský
spolupráca: Ing. arch. Gábor Nagy

 duben-1.miesto

 

2.miesto – Návrh č.29

účastník: akad. arch. Karol Gregor
autori: akad. arch. Karol Gregor, Jakub Herza, Bc. Viktória Mravčáková

duben-2.miesto

 

3.miesto – Návrh č.5

Ing. arch. Tomáš Beneš

duben-3.miesto 

 

Odmeny bez určenia poradia:

 

Návrh č.15
Prof. Ing. arch. Peter Gál, PhD, Ing. arch. Peter Vranka

duben-15_odmena

 

Návrh č.19
Ing. arch. Márius Žitňanský, Ing. arch. Vladimír Šimkovič, Ing. arch. Peter Gonda, Ing. arch. Ľubica Dubeňová, Ing. arch. Jana Fečkaninová

duben-19_odmena

 

Návrh č.27
účastník: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek
autori: H3T architekti: Ing. arch. Jiří Ksandr, MgA. Vít Šimek, Ing. arch. Tomáš Madro, Ing. arch. Darina Bartková

duben-27_odmena

 

Všetky súťažné návrhy vrátane zápisnice z hodnotiaceho zasadnutia poroty sú dostupné na www.sutazduben.sk. Viac informácií nájdete na www.zilina.sk alebo www.regionmalafatra.sk.