Ideová urbanisticko-architektonická súťaž Luník IX

Mesto Košice vyhlásilo ku dňu 26. 4. 2017 verejnú „Ideovú urbanisticko-architektonickú súťaž Luník IX“, ktorej účelom je pretvoriť starý fenomén Luníka IX na nový, príťažlivejší model sídliska, umožňujúci posun spoločenskej jednotky (jedinca/rodiny) od ubytovania vo forme nocľahárne až k vlastnému bývaniu.

Predmetom preto je ideový urbanistický návrh sídliska Luník IX, zahŕňajúci existujúcu a plánovanú zástavbu a zároveň ideový architektonický návrh objektov určených na bývanie, ktoré budú súčasťou urbanistickej štruktúry. Cieľom súťaže je nájsť originálne a optimálne riešenie v oblasti bývania pre Luník IX, schopné dopracovania do realizácie.

O výslednom poradí a udelených cenách rozhodla porota nasledovne:

  1. cena – 1 400,- €

Návrh č. 10:  autorský kolektív: Oto Nováček, Zuzana Capková, Marek Trebula, Patrik Bartas, Kristína Bogárová, Jakub Budaj

 

2. cena – 800,- €

Návrh č. 5: autorský kolektív: Michal Gerda, Lucia Kostrubová

 

 

3. cena – 500,- €

Návrh č. 2: autorský kolektív: Miriam Vyšňovská, Lenka Halčáková, Veronika Bruncková, Peter Špiesz

Odmena 300,- € – návrh č. 8

 

  Zápisnica z vyhodnotenia (189,0 KB, 856 hits)