Námestie Andreja Hlinku s parkom

Mesto Žilina vyhlásilo ku dňu 2. 1. 2017 urbanisticko – krajinársku súťaž návrhov na „Námestie Andreja Hlinku s parkom“, ktorej cieľom bolo získanie návrhov s najvhodnejším využitím verejného mestského priestranstva (námestia s parkom – sadom SNP) a výber spracovateľa štúdie prestavby námestia Andreja Hlinku s Farskými schodmi a Sadu SNP na základe rozhodnutia a odporúčania poroty a výsledku priameho rokovacieho konania uzavretie zmluvy o dielo.

Porota rozhodla neudeliť prvú a tretiu cenu vrátane odmeny z dôvodu kvality hodnotených návrhov a udelila druhú zvýšenú cenu.

 

Výsledok súťaže:

2. zvýšená cena: 2.000,-€

Návrh D – Laboratórium architektúry krajiny – LABAK, s.r.o.

kolektív autorov: Ing. arch. Matúš Antolík, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Peter Lényi, Ing. Michal Marcinov, Ing. Andrej Morávek, Bc. Katarína Stanislavová