Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove

Futbal Tatran Aréna, s.r.o. vyhlásila ku dňu 9. 11. 2016 verejnú anonymnú architektonickú súťaž s názvom „Štadión: Futbal Tatran Aréna v Prešove“. Predmetom súťaže návrhov bolo architektonické a priestorové riešenie futbalového štadióna so zázemím a urbanistické riešenie areálu s návrhom zelene a statickej dopravy k navrhovanej stavbe. Účelom súťaže bol výber najvhodnejšieho návrhu, ktorý bude zohľadňovať požiadavky vyhlasovateľa, a ktorý bude súčasťou postupu vedúcemu k uzavretiu zmluvy – Zmluva o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie, pre stavebné konanie, pre realizáciu stavby a autorský dohľad nad zhotovením stavby.

Odborná porota rozhodla o víťazoch nasledovne:

 

1.cena: 3.000,-€

Návrh č. 3:  

Ing. arch. Ľubomír Sakala, Ing. arch. Martin Sakala, spolupráca: Ing. arch. Beáta Kováčová (VSV consulting Slovakia s.r.o.)

 

 

2.cena: 1.800,-€

Návrh č. 2:

Ing. arch. Ivan Matys

 

 

3. cena: 1.200,-€

Návrh č. 1:

Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. (JHA, s.r.o.)