Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava

Susediace bratislavské námestia tvoria jeden z najdôležitejších verejných priestranstiev na Slovensku. Výsledkom súťažného dialógu je finálny návrh Živého námestia, ktorý zjednotí verejný priestor Námestia SNP, Námestia Nežnej revolúcie a Kamenného námestia v Bratislave do funkčného celku.

Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie prebiehal v dvoch fázach. V prvej fáze predložilo 23 tímov z 8 krajín sveta žiadosť o účasť. V druhej fáze vybrala hodnotiaca komisia na základe predložených profesijných portfólií štyri tímy, ktoré budú ďalej pracovať na architektonickom návrhu:

  • Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)
  • REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (Nemecko)
  • Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT
  • Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko)

Pre štvoricu postupujúcich kolektívov bol vyhradený honorár vo výške 20 000 €. Vybrané tímy následne získali podklady od odborníkov a dotknutých strán na konferencii, kde boli predstavené jednotlivé témy, možnosti a limity obnovy námestí. V priebehu súťažného dialógu sa následne tímy zúčastnili dvoch workshopov, kde prezentovali návrhy komisii, odborníkom a lokálnym aktérom. Na workshopoch prebehla diskusia, na základe ktorej súťažiaci dopracovali svoje projekty.

Hodnotiaca komisia vyhodnotila ako najlepší finálny návrh berlínskeho Atelier Loidl Landscape Architects, ktorý spolupracoval s dopravnými inžiniermi z BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)

Víťazný návrh pohľadom vyhlasovateľa:

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí o rozlohe takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy v tomto priestore dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia. Pamätník SNP bude prístupnejší z viacerých strán a rozšíri sa plocha zelene v jeho okolí. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje jeho pietnu funkciu, a posilní Námestie SNP ako centrum stretnutí. Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Presunúť na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu.

Zelené mesto –  Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň, a modernými spôsobmi sa snažia zmierňovať dopady klimatickej krízy. Na viaceré miesta napríklad prináša zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí. Plocha so zeleňou sa na námestí oproti terajšej rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia ako je to v súčasnosti. Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie.

Atraktívne mesto – Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku. na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších je dizajn prvkov mobiliáru koherentný, materiálové a farebné prevedenie je v zmysle manuálu – oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou.

Starostlivé mesto – Tento princíp bude naplnený splnením toho, že vznikne kvalitný verejný priestor, ktorý je bezpečný, dobre osvetlený a ľudia sa v ňom cítia prirodzene a bezpečne. Živé námestie sa stane plnohodnotným priestorom pre všetkých, bez zbytočných bariér a preferencie automobilovej dopravy. Tri námestia vytvoria celok s potenciálom pre rozšírenie kvality do celého mesta. Nastaví sa tak štandard kvality pre celé mesto.

Návrhy ostatných účastníkov druhej fázy súťažného dialógu:

2. miesto: REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (Nemecko) 

3. miesto Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT

4. miesto: Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko)

Protocol_Competitive Dialogue